…:::ประชาสัมพันธ์:::…

…:::ข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา:::…

อ่านทั้งหมด>>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:::…

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 |>>>คลิก<<<| pic

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 |>>>คลิก<<<| pic

bullet เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 |>>>คลิก<<<| 

  อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet

…:::หนังสือแจ้งเวียน:::…

bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0419.2/ว220 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน|>>> ดาวน์โหลด<<< |pic
bulletหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว198 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเปลี่ยนเวลาในการห้ามใช้งานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐแบบ Web Service|>>> ดาวน์โหลด<<< |
อ่านทั้งหมด >>>bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet