ติดต่อกองคลัง

 


ดู กองคลัง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ติดต่อกองคลัง

เบอร์ติดต่อกองคลัง

เบอร์กลาง 02 441 6000

               02 889 4585-7

ต่อ 2133 ผู้อำนวยการกองคลัง

     2137 งานบริหารทั่วไป

     2132 งานงบประมาณ

     2136 งานพัสดุ

    2134 – 2135 งานเบิกจ่าย

    2131 งานการเงิน

    2135 งานบัญชี

    2134 งานรายได้

เบอร์ตรง

02 889 5062 ผู้อำนวยการกองคลัง

02 441 6028 งานพัสดุ

02 441 6027 งานการเงิน

เบอร์ fax mail 02 441 6099 ต่อ 2130

เบอร์ fax 02 889 5053